Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Inicjatywy objęte patronatem honorowym -

Nawigacja

Inicjatywy objęte patronatem honorowym

Ogólnopolski Konkurs Poezji Patriotycznej dla uczniów klas IV-VIII "Dla Niepodległej", organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 32 w Radomiu. Termin: kwiecień-listopad 2018 r.

Obchody 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowane przez Chorągiew Stołeczną ZHP im. Bohaterów Warszawy. Przedsiewzięcie wpisuje się również w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Termin: 6-16 sierpnia 2018 r.

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej "Witaj majowa jutrzenko", organizowany przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej. Inicjatywa przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół województwa mazowieckiego. Termin realizacji: kwiecień 2018 r. Więcej informacji: http://www.skarga.edu.pl/gim/index.php/recytatorski-poezji-patriotycznej/xv-edycja-konkursu
X Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym. Inicjatywa przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. Termin realizacji: październik 2018 r.

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległości", organizowany przez LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Inicjatywa przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego. Termin realizacji: marzec-czerwiec 2018 r. 

VII Ogólnopolski Konkurs Translatorski „Rok 2018 − 100 lat wolności”, organizowany przez XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. Termin realizacji: styczeń 2018 r.

XIV Konkurs Krasomówczy „2017 Rok Bohaterów Narodowych: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski”, organizowany przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Termin realizacji: listopad 2017 − 8 grudnia 2017 r. (uroczyste zakończenie: 16 lutego 2018 r.).

XIV Konkurs Literacki „2017 Rok Bohaterów Narodowych: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski”, organizowany przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. Termin realizacji: listopad 2017 − 16 lutego 2018 r. (uroczyste zakończenie).
XVII edycja konkursu historyczno-patriotycznego „Katyń. Prawda i Pamięć”, organizowana przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną nr 5 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. Termin realizacji: listopad 2017 r.

Konkurs historyczny „1791-1918 – od Konstytucji 3-go Maja do odzyskania Niepodległości”, organizowany przez Szkołę Podstawową w Młochowie. Termin realizacji: październik 2017 r. − 7 maja 2018 r.

Projekt „W hołdzie Niepodległej” – obchody Roku dla Niepodległej, organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej oraz Stowarzyszenie „Z Serca” w Pułtusku. Termin realizacji: 11 listopada 2017 r. − 11 listopada 2018 r.
VI Warszawski Konkurs „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”, organizowany przez LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Termin realizacji: 3 listopada 2017 r. – 19 marca 2018 r.
VI edycja konkursu wiedzy historycznej „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, organizowany przez Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Termin realizacji: 19 lutego 2018 r. − 2 marca 2018 r. (etap szkolny).
Konkurs historyczny „Życie, działalność oraz twórczość Józefa Piłsudskiego” organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Termin realizacji: październik 2017 r. − maj 2018 r.
Międzyszkolne Dni Kultury 2018 „Ojczyzna myśli mojej”, organizowane przez XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk L. Lisa-Kuli w Warszawie. Termin realizacji: marzec 2018 r.
Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, organizowane w 2018 roku przez Gminę Jedlnia- Letnisko. Termin realizacji: luty - październik 2018 r.

Międzypowiatowy konkurs wokalno-recytatorski pieśni i wierszy patriotycznych pt.:„Tej, co nie zginęła”, organizowany przez Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Termin realizacji: styczeń - kwiecień 2018 r.

II Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polacy w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej w latach 1914-1922”, organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Termin realizacji: luty-marzec 2018.

Konkurs plastyczno-literacki „Żołnierze Wyklęci - Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”, organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żołkiewskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Żółkiewszczacy. Termin realizacji: styczeń –marzec 2018 r.

XVI konkurs fotograficzny pt. „Pocztówki z Warszawy w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę", organizowany przez Zespół Szkół Fototechnicznych Warszawa. Termin realizacji: styczeń – marzec 2018 r.
do góry