Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności arkusza organizacji publicznych szkół specjalnych i przedszkoli specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) na rok szkolny 2022/2023 z przepisami prawa oświatowego - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Metryczka

Data publikacji 08.04.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wielgomas
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry