Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności arkusza organizacji publicznych placówek: MOW, MOS, SOW, SOSW, ORW na rok szkolny 2022/2023 z przepisami prawa oświatowego - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Metryczka

Data publikacji 08.04.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Domżalski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry