Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności z przepisami prawa oświatowego arkusza organizacji: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2022/2023 - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności z przepisami prawa oświatowego arkusza organizacji: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2022/2023

Metryczka

Data publikacji 08.04.2022
Data modyfikacji 11.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mieczysław Biernat
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry