Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności z przepisami prawa oświatowego arkusza organizacji: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych), na rok szkolny 2020/2021 z przepisami prawa oświatowego - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności z przepisami prawa oświatowego arkusza organizacji: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych), na rok szkolny 2020/2021 z przepisami prawa oświatowego

Metryczka

Data publikacji 17.04.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry