Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności arkusza organizacji publicznych: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2021/2022 z przepisami prawa oświatowego - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności arkusza organizacji publicznych: placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych na rok szkolny 2021/2022 z przepisami prawa oświatowego

Metryczka

Data publikacji 16.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry