Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wydawanie opinii przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej zgodności arkusza organizacji publicznych szkół specjalnych i przedszkoli specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) na rok szkolny 2021/2022 z przepisami prawa oświatowego - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Metryczka

Data publikacji 16.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry