Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady postępowania w sprawie porozumienia dotyczącego oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce, w której dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady postępowania w sprawie porozumienia dotyczącego oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce, w której dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.04.2017
Data modyfikacji 26.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry