Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli - Dla dyrektorów szkół/placówek -

Nawigacja

Dla dyrektorów szkół/placówek

Strona znajduje się w archiwum.

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego.

Metryczka

Data publikacji 27.07.2016
Data modyfikacji 30.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Kilczuk
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry