Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja środków na stypendia i zasiłki szkolne - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Weryfikacja środków na stypendia i zasiłki szkolne

Prosimy o zapoznanie się z listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie weryfikacji środków na stypendia i zasiłki szkolne.

Warszawa,  17 września 2015 r.
logo MKO
 
FKA.531.7.2.2015.EP

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2015 r. dla województwa mazowieckiego z podziałem na poszczególne gminy.


Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2015 r., ze wskazaniem kwoty środków własnych, zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji dotowanego zadania w 2015 r.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę sporządzić w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:fk@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- //-
Albert Stoma

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 
Kontakt: Wydział Finansów i Kadr
(22) 551.24.21
(22) 551.24.32

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 18.09.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry