Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo Mazowieckiej Kurator Oświaty dotyczące dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Pismo Mazowieckiej Kurator Oświaty dotyczące dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Warszawa,  10 kwietnia 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.9.3.2024.MP

Szanowni Państwo
Marszałek województwa mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 
W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413). Uprzejmie proszę o przesłanie wniosków na zapotrzebowanie, lub aktualizację o udzielenie dotacji celowej w terminach:
  • od 15 kwietnia 2024 r. do 06 maja 2024 r.
  • od 07 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r.
  • od 12 lipca 2024 r. do 15 września 2024 r.

W roku budżetowym 2024 obowiązują następujące kwoty dotacji celowej:

szkoła podstawowa

podręczniki i/lub materiał edukacyjny

materiał ćwiczeniowy

Klasa I

99,00 zł (98,01)

55,00 zł (54,45)

Klasa II

99,00 zł (98,01)

55,00 zł (54,45)

Klasa III

99,00 zł (98,01)

55,00 zł (54,45)

Klasa IV

185,00 zł (183,15)

27,50 zł (27,23)

Klasa V

238,00 zł (235,62)

27,50 zł (27,23)

Klasa VI

238,00 zł (235,62)

27,50 zł (27,23)

Klasa VII

330,00 zł (326,70)

27,50 zł (27,23)

Klasa VIII

330,00 zł (326,70)

27,50 zł (27,23)

Wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego składają z wykorzystaniem załączników nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. Przypominam również, że załącznik nr 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc w załączniku nr 5 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, natomiast uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazywać w załączniku nr 4.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych załączników nr 4 i 5 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.05.2024
Data modyfikacji 15.05.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry