Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza młodocianych pracowników 2023-2026 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prognoza młodocianych pracowników 2023-2026

Warszawa,  13 czerwca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.2.12.2022.WO

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: prognozy dotyczącej liczby młodocianych pracowników na lata 2023 -2026


W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 12 czerwca 2022 r. znak: DSKKZWKPiE.4212.38.2022.AP zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie, w trybie pilnym informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych do wypłaty pracodawcom w latach 2023-2026.

Biorąc pod uwagę konieczność bezzwłocznego przekazania danych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, proszę o przesłanie informacji zgodnie z załączoną tabelą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 w wersji elektronicznej na adres: waldemar.olszewski@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Jednocześnie informuję, że dofinansowanie odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Pracownik do kontaktu: Waldemar Olszewski, tel. 22 551 24 00 wew. 3106.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 
 
W załączeniu:
1. załącznik nr 1 - tabela

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.06.2022
Data modyfikacji 14.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Olszewski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry