Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Warszawa,  20 stycznia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.6.1.2022.AŻ

Marszałek województwa mazowieckiego, Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Rozliczenie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) przekazuję w załączeniu wzór rozliczenia rocznego udzielonej w 2021 r. dotacji celowej. Wypełnione rozliczenie proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz w wersji edytowalnej, na adres e-mail: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Dane dotyczące liczby dzieci według stanu na dzień 30 września 2021 r. korzystających z wychowania przedszkolnego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego dla jednostki samorządu terytorialnego zamieszczone są w strefie dla zalogowanych SIO w zakładce Raporty SIO2 rok 2021/2022.

Dodatkowo, uprzejmie proszę o przekazanie wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, wypełnionej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.01.2022
Data modyfikacji 22.02.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Żukowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry