Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe - "Posiłek w szkole i w domu" za 2021 rok - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe - "Posiłek w szkole i w domu" za 2021 rok

Warszawa,   dn. 17 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.8.9.2021.AB

Organy prowadzące
realizujące rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 roku organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Rozliczenie, zestawienie  wydatków  oraz  zestawienie  ilościowo-wartościowe  z realizacji  programu przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych informacji udziela p. Anna Balcer, tel. 22 551 24 00 w. 3104; anna.balcer@kuratorium.waw.pl

W załączeniu rozliczenie wykorzystania wsparcia finansowego:
Załącznik nr 1 - rozliczenie,
Załącznik nr 2 - zestawienie wydatków,
Załącznik nr 3 - zestawienie ilościowo-wartościowe.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2021
Data modyfikacji 17.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Balcer
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry