Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe - "Aktywna tablica" za 2021 rok - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe - "Aktywna tablica" za 2021 rok

Warszawa,  dn. 17 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.3.8.2021.ML

Organy prowadzące realizujące rządowy program " Aktywna tablica" w 2021 roku

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu wraz z protokołem przekazania/przyjęcia na stan, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: Sprawozdanie finansowe z realizacji programu "Aktywna tablica 2021 rok".

W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych informacji udziela p. Magdalena Lipiec tel. 22 551 24 00 w. 3101;  magdalena.lipiec@kuratorium.waw.pl

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 2 - zestawienie wydatków
Załącznik nr 3 - protokół przekazania/przyjęcia na stan

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2021
Data modyfikacji 17.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lipiec
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry