Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki w 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki w 2021 r.

Warszawa, dn. 09 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.10.8.2021.MP

Szanowni Państwo,
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie​
województwa mazowieckiego

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1 - 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1930).

Zgodnie z zapisem §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jednostka samorządu terytorialnego sporządza na formularzach, których wzory stanowią załącznik nr 8 i 9 do ww. rozporządzenia.

Koszt obsługi zadania zgodnie z art. 55 pkt 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1930). wynosi 1% przekazanej kwoty dotacji.

Dodatkowo do sprawozdania należy dołączyć uzupełnioną tabelę finansową, dotyczącą rozliczenia finansowego (plan, wykonanie, zwrot). Szczególną uwagę należy zwrócić na rozliczenie i zwrot środków zgodnie z przyznanymi decyzjami.

Załączniki nr 8 i 9 oraz tabelę finansową proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisem §8 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577), tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Zwrotu kwot dotacji, zgodnego z przedłożonym rozliczeniem wniosków o udzielenie dotacji, należy dokonywać na konto bankowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W opisie przelewu należy podać klasyfikację budżetową.

Pracownik do kontaktu:
Monika Przybysz, nr tel. (22) 551 24 00 wew.3102, monika.przybysz@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.12.2021
Data modyfikacji 10.12.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry