Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Warszawie uprzejmie informuje, że przystępuje do procedury uruchomienia wypłat stypendium Prezesa Rady Ministrów wg listy zgłoszonych przez Państwa kandydatów, którzy otrzymali stypendium na rok szkolny 2021/2022.

Środki finansowe będą przekazywane w dwóch ratach:

I rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia 2021 roku - 1 200 zł

II rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca 2022 roku  - 1 800 zł

Stypendium zostanie wypłacone na podane konto bankowe, zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. ( Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz.890) wskazane przez Stypendystów w oświadczeniu niezbędnym do wypłaty środków finansowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik. nr 1 – druk do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie).

                        Oświadczenie   należy  uwiarygodnić  pieczęcią  szkoły  oraz  przesłać  pocztą  lub  złożyć  osobiście  w  terminie                                               do  30 października 2021 r. z dopiskiem "STYPENDIUM PRM"

na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa   

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.10.2021
Data modyfikacji 04.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Budziszewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry