Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs grantowy na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konkurs grantowy na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs jest skierowany do organów prowadzących publiczne oraz niepubliczne przedszkola i szkoły specjalne oraz placówki specjalne.

W celu zapoznania z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, realizowanych w formie on-line dla potencjalnych Grantobiorców;

- 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13:00−16:00 − spotkanie poświęcone omówieniu zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej.

- 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13:00−16:00 − spotkanie poświęcone wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego do składania wniosków grantowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Metryczka

Data publikacji 07.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały ORE
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry