Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych styczeń - czerwiec 2021 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych styczeń - czerwiec 2021 r.

Warszawa,  16 lutego 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.1.2021.MP

Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r., w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. zadania.

Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2029 z późn. zm.) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2021 do godziny 14:00 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP), a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej wersji edytowalnej na adres: monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry