Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji - stypendia i zasiłki szkolne 2020 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji - stypendia i zasiłki szkolne 2020 r.

Warszawa,  05 stycznia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.2021.MP

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania sprawozdania z realizacji zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2020 r. zwracam się z prośbą o przesłanie rozliczenia do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2020 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej.

Powyższe informacje proszę  sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl ( bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną ).

Proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie proszę, aby wraz ze sporządzeniem rozliczenia, w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. dokonać zwrotu niewykorzystanych środków na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Treść przelewu dotyczącego zwrotu winna zawierać opis: „Dział 854, rozdział 85415,§ 2030".

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry