Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2021 roku sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

Warszawa,  15 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
 
IPR. 531.3.245.2020.

 

   

Organy prowadzące

realizujące rządowy program

„Posiłek w szkole i w domu”

w 2020 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. 

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 7 pkt 2 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2021 r.

W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych, informacji udziela p. Anna Balcer,
tel. 22 551 24 00 w. 3104.

W załączeniu:
- załącznik nr 1 – Rozliczenie,
- załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków. 

   Z poważaniem

                                      MAZOWIECKI

                           WICEKURATOR OŚWIATY

                                                 /-/

                                   Dorota Skrzypek

 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry