Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza wydatków na składki zdrowotne X ,XI,XII 2020 rok - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Prognoza wydatków na składki zdrowotne X ,XI,XII 2020 rok

Warszawa, 25 września 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.4.34.2020.ML

Marszałek województwa
Mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
Województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie prognozy wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na miesiąc październik, listopad i grudzień 2020 rok wraz z podaniem liczby uczniów.

Powyższe dane proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2020 r. do godziny 12:00 do Kuratorium Oświaty Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.lipiec@kuratorium.waw.pl

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lipiec
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry