Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków 2020 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa - aktualizacja wniosków 2020

Warszawa,  24 sierpnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.8.2020.MP

Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie  szkół w podręczniki,  materiały  edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,  uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 7 i 8  ustawy z dnia 27  października 2017 r.  o finansowaniu  zadań  oświatowych szkoła oraz jednostka  samorządu  terytorialnego ma  obowiązek  złożenia  aktualizacji  wniosku o udzielenie  ww. dotacji celowej do dnia 15 września 2020 r.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie aktualizacji złożonych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku.

Zaktualizowane wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, proszę przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki EPUAP oraz w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art. 58 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką jednostka otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.08.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry