Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych styczeń - czerwiec 2020 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Weryfikacja stypendiów i zasiłków szkolnych styczeń - czerwiec 2020 r.

Warszawa, 06 stycznia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
GKS.3146.2.2020.EP

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków finansowych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. zadania.

Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pla następnie pocztą tradycyjną na adres: 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa.

Osoba do kontaktu: Krystyna Stańczak tel.: (22) 551 24 32

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.02.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotrowska Ewa
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry