Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji - stypendia i zasiłki szkolne 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji - stypendia i zasiłki szkolne 2019 r.

Warszawa,  13 stycznia 2020 r.
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.1.2020.KS.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin

 

W związku z koniecznością przygotowania sprawozdania z realizacji w 2019 roku pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2019 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej.

Powyższe informacje proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32; 00-024 Warszawa, telefon 22 551 24 32 – Krystyna Stańczak.

Proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.01.2020
Data modyfikacji 14.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry