Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji podręcznikowej 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji podręcznikowej 2019 r.

Przypominamy o obowiązku rozliczenia do 31 stycznia 2020 r.

Warszawa, dn. 19 grudnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.10.2019.KS


Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do 31 stycznia 2020 r.
Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 655) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jednostka samorządu terytorialnego sporządza na formularzach, których wzory stanowią załącznik nr 8 i 9 do ww. rozporządzenia.


Uprzejmie proszę o wypełnienie i przekazanie, wraz z załącznikami nr 8 i 9, dodatkowej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego (plan, wykonanie, zwrot).
Załączniki nr 8 i 9 oraz tabelę finansową proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz w wersji edytowalnej na adres email : krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

23.12.2019
Data publikacji 23.12.2019
Data modyfikacji 23.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry