Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2020 r. sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

Warszawa, 21 listopada 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.295.2019.JW
 
 
Organy prowadzące realizujące rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

 

dotyczy: sprawozdania finansowego z realizacji rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” w 2019 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2020 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 7 pkt 2 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2020 r.

W przypadku pytań informacji udzielają:

  • z zakresu spraw merytorycznych: p. Joanna Woźnicka-Wąsek, tel. 22 551 24 00 w. 1104,
  • z zakresu spraw finansowych: tel. 22 551 24 00 w. 3101-3104.

W załączeniu:
- załącznik nr 1 – Rozliczenie,
- załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków. 

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 


 

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.11.2019
Data modyfikacji 09.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry