Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019 r.

Warszawa, 14 listopada 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.12.2019.MA
 

Organy Prowadzące realizujące „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2019 r.

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zawartą umową, uprzejmie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2019 roku, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

Formularz sprawozdania, rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2019 r.

 

W przypadku pytań, informacji udzielają:

  •  z zakresu spraw merytorycznych: p. Monika Adamiak, tel. 22 551 24 00 w.1101,
  •  z zakresu spraw finansowych: p. Grażyna Kupis, tel. 22 551 24 00 w.3101.

 

W załączeniu:

Formularz sprawozdania dla organu prowadzącego;

Rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego;

Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków.

                                                               

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

  

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.11.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry