Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa - dodatkowe dane - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja podręcznikowa - dodatkowe dane

Warszawa,  03 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.1.8.2019.ADJ


Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - dodatkowe dane

 

 Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.4080.194.2019.IK, uprzejmie proszę o przekazanie zgodnie z załączoną tabelą informacji dotyczących:

  1.  liczby uczniów według klas – bez uczniów niepełnosprawnych,
  2.  liczby oddziałów według klas – bez oddziałów specjalnych,
  3.  wnioskowanej kwoty na uczniów niepełnosprawnych,
  4.  wnioskowanej kwoty refundacji.

Uzupełnioną tabelę w wersji edytowalnej proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 r.

Uprzejmie przypominam, że dane muszą być zgodne z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, składanym do dnia 13 września 2019 r.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.09.2019
Data modyfikacji 04.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Darowska-Jaczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry