Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uczniów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uczniów

Informacja dotycząca zapotrzebowania i rozliczania dotacji celowej na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                            Szanowni Państwo
                                                                                                                                                                                                                         Marszałek
                                                                                                                                                                                                                         Starostowie Powiatów
                                                                                                                                                                                                                         Prezydenci Miast
                                                                                                                                                                                                                         Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
                                                                                                                                                                                                                         województwa mazowieckiego


W związku z koniecznością przekazania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych danych dotyczących wysokości wydatków  poniesionych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uczniów w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2010, 2110, 2210 / 55,80 zł miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 01.11.2018 r. /, Kuratorium Oświaty w Warszawie prosi o nadsyłanie przedmiotowych informacji  wg załączonej tabeli.

Informacje zawierające dane dotyczące wysokości wydatków poniesionych na ww. cel wraz ze wskazaniem liczby osób, za które opłacono składki, proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dane należy przesłać do Zespołu Finansowo-Księgowego Kuratorium Oświaty w Warszawie na adres e-mail: fk@kuratorium.waw.pl
Proszę nie wysyłać informacji pocztą tradycyjną.

 

                            

                                                                                                                                                                                                                                         Z poważaniem,
                                                                                                                                                                                                                                           MAZOWIECKI
                                                                                                                                                                                                                               WICEKURATOR OŚWIATY
                                                                                                                                                                                                                                                     /-/
                                                                                                                                                                                                                                        Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.12.2018
Data modyfikacji 03.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kupis
do góry