Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja celowa na podręczniki - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja celowa na podręczniki

logo MKO
Warszawa, 26 września 2016 r.
 
FKA.531.2.11.2016.PK

 

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

W związku ze złożonymi aktualizacjami wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, uwzględniającymi wyniki postępowania rekrutacyjnego uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 22af ust. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego zwraca wojewodzie część dotacji, równą różnicy między kwotą, którąjednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Po dokonaniu zwrotu dotacji celowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie proszę o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie pisma z prośbą o zmniejszenie planu.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2016
Data modyfikacji 05.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry