Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zawieszenie do odwołania realizacji planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 - Plan nadzoru -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawieszenie do odwołania realizacji planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.33.2020.EL z dnia 24 marca 2020 roku realizacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 zostaje zawieszona do odwołania.

W ramach nadzoru pedagogicznego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będzie prowadzone monitorowanie przyjętych przez szkoły i placówki rozwiązań dotyczących kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Góra
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry