Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Przegląd Musztry Klas Mundurowych - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

21.04.2016

20 kwietnia zakończył się etap wojewódzki czwartej edycji Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Zawody odbyły się na Placu Musztry Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie. Najlepszym drużynom nagrody wręczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Warszawie, a na trzecim drużyna reprezentująca Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

W konkursie udział wzięło 12 drużyn reprezentujących klasy mundurowe z mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych.

Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: program obowiązkowy - wykonanie przez zespół zestawu 10 zadań obejmujących podstawowe umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (elementy musztry pojedynczego żołnierza i musztry drużyny), program dowolny - wykonanie przez zespół 10 minutowego pokazu opartego o zakres musztry paradnej oraz konkurs piosenki marszowej.

Komisji sędziowskiej przewodniczył Zdzisław Młodziejewski Pełnomocnik ds. Obronnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W jej skład weszli przedstawiciele Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Przegląd jest formą rywalizacji szkół w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi również dobry sposób popularyzacji tzw. klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół oraz integracji młodzieży. Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo mazowieckie w finale Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w czerwcu tego roku w Zakopanem. 

Metryczka

Data publikacji 21.04.2016
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry