Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Forum Edukacyjne – 20 kwietnia 2016 r. - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Forum Edukacyjne – 20 kwietnia 2016 r.

12.04.2016

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa mazowieckiego na spotkanie Forum Edukacyjnego, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia br. o godz. 16.00, w sali 159 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5).

Głównymi tematami spotkania będą:

  • wybór nowego Koordynatora Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim,
  • omówienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.,
  • omówienie zmian w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nowe przepisy zostały zapisane w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1629) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W spotkaniu wezmą udział: Natalia Sady – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Metryczka

Data publikacji 12.04.2016
Data modyfikacji 22.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry