Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Kurator Oświaty wyróżniona przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecki Kurator Oświaty wyróżniona przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

17.02.2016

Wręczanie odznaczeń oraz awansów służbowych to główne punkty obchodów Święta Służby Więziennej. Tegoroczna uroczystość w Warszawie odbyła się 16 lutego w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej.

Płk Anna Osowska-Rembecka Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie w dowód uznania za szczególne zaangażowanie i udzielane wsparcie wręczyła listy gratulacyjne m.in.: Zdzisławowi Sipierze - Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Dorocie Sokołowskiej – Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Uroczystość uświetnił występ chóru funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu warszawskiego.

Dzień 8 lutego został ustanowiony Świętem Polskiej Służby Więziennej na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Termin nawiązuje do daty podpisania pierwszych aktów prawnych, regulujących organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. 97 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a w dniu 8 lutego dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Stały się one podwaliną budowania systemu i myśli penitencjarnej w naszym kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Metryczka

Data publikacji 17.02.2016
Data modyfikacji 01.03.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry