Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20.11.2015

Prosimy o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

Święto to przypada w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej powszechnie Światową Konstytucją Praw Dziecka. Obowiązuje w niemal wszystkich państwach na świecie. Polska była jej inicjatorem i współtwórcą.

Dokument składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane wszystkie prawa, przysługujące każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia. Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Na podstawie konwencji powołano do życia Komitet Praw Dziecka - organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały. Konwencja o Prawach Dziecka dotyczy również praw uczniów.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka prosimy o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 20.11.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry