Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada dla dyrektorów szkół i placówek - Delegatura w Ciechanowie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada dla dyrektorów szkół i placówek - Delegatura w Ciechanowie

03.09.2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przedstawiciele Organów Prowadzących, w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbędzie się doroczne spotkanie poświęcone podsumowaniu wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego w minionym roku szkolnym i omówieniu planów na rozpoczęty nowy rok szkolny 2015/2016.

Program spotkania:

9:30 - 10:00  - Rejestracja

  1. Wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Doroty Sokołowskiej.
  2. Plan nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016.
  3. Wnioski i uwagi z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.
  4. Zmiany w prawie.
  5. Procedura postępowania z ujawnionymi dopalaczami.
  6. Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli.
  7. Sprawy różne. Zakończenie spotkania.

  

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

D y r e k t o r  
Delegatury w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
/-/
Agata Pawłowska

 

Metryczka

Data publikacji 03.09.2015
Data modyfikacji 04.09.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry