Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli

31.08.2015

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 oraz planowanie pracy w nowym roku szkolnym stanowiły główną tematykę spotkań (25 oraz 28 sierpnia) z dyrektorami szkół i przedszkoli, zorganizowanych przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

W spotkaniach uczestniczyła Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty, która przedstawiła kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 oraz zakres ewaluacji problemowej obowiązujący w nowym roku szkolnym. Ponadto zachęcała dyrektorów szkół i placówek do zaangażowania w działania profilaktyczne na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, m.in. dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczom oraz innym substancjom psychoaktywnym. Przypomniała również o konieczności dostosowania statutów szkół do zmian wprowadzonych w prawie oświatowym.

Kurator zaprosiła wszystkich dyrektorów do udziału w naradach organizowanych we wrześniu przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Metryczka

Data publikacji 31.08.2015
Data modyfikacji 22.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry