Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję „Otwarta Szkoła. Tolerancja czy akceptacja?” - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję „Otwarta Szkoła. Tolerancja czy akceptacja?”

31.08.2015

Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i organów prowadzących na Wojewódzką Konferencję „Otwarta Szkoła. Tolerancja czy akceptacja?”.

 
logo MKO
 


Szanowni Państwo,

w ostatnich latach obserwuje się narastanie postaw dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii i nietolerancji w różnych sferach życia. Coraz częściej pojawia się problem mowy nienawiści zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Bardzo często dochodzi do eskalacji tego zjawiska w Internecie, m.in. na forach dyskusyjnych. Istnieje więc potrzeba reagowania na wszelkie przejawy dyskryminacji, a co za tym idzie, koniecznym jest wypracowanie metod przeciwdziałania ww. zjawiskom i podjęcie praktycznych kroków, w szczególności edukacyjnych, podnoszących poziom świadomości wśród całej społeczności, w tym najmłodszej.

Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i organów prowadzących na Wojewódzką Konferencję „Otwarta Szkoła. Tolerancja czy akceptacja?”, poświęconą ww. zagadnieniom.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2015 r. w godzinach 11.00 – 15.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23.

Cel konferencji: zwiększenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w swoich placówkach oraz w środowisku lokalnym.

Program konferencji:

11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji. Wystąpienia gości

11.15 – 11.45 – „Dyskryminacja w szkole   -  obecność  nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”- Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w Warszawie.

11.45 – 12.15 – „Przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu w  świetle edukacji włączającej” - dr Beata Rola, APS w Warszawie, MSCDN Wydział  w Warszawie
 
12.15 – 12.45 – „Mechanizm działań  dyskryminujących - pułapki psychologiczne” - Katarzyna Koszewska, MSCDN Wydział  w Warszawie
        
12.45 – 13.15 – „Między tolerancją  a akceptacją” - Tomasz Garstka, psycholog, edukator (współpracuje z MSCDN, WCIES, ORE oraz z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją  ONE i Fundacją Wsparcie i Rozwój)

13.15 – 13.45 – „Rola i zadania dyrektora szkoły a przeciwdziałanie dyskryminacji” -  Małgorzata Górska, MSCDN Wydział  w Warszawie

13.45 – 14.15 – Przerwa kawowa

14.15 – 14.45 – Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów w formule: pytania  -  odpowiedzi

14.45 – 15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji


Osoby chętne do wzięcia udziału w Konferencji uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej MSCDN Wydział w Płocku.  

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
- //-
Dorota Sokołowska

 

Metryczka

Data publikacji 31.08.2015
Data modyfikacji 31.08.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry