Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie

18.06.2015

W programie międzynarodowej konferencji (18 czerwca) zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z firmą Sysco Polska znalazły się zagadnienia z obszaru przedwczesnego kończenia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu tego zjawiska w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Spotkanie otworzyła Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Państwa Unii Europejskiej przyjęły, że do 2020 roku odsetek uczniów kończących przedwcześnie naukę nie powinien być większy jak 10 %. Mam nadzieję, że w ramach realizacji projektu zostaną wypracowane takie narzędzia i rozwiązania, które skutecznie będą zapobiegać temu zjawisku – powiedziała Wicekurator Katarzyna Góralska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół oraz zagraniczni goście – członkowie grupy roboczej.

Prezentacji projektu dokonał Krzysztof Jaszczuk reprezentujący firmę Sysco Polska, który przedstawił zebranym cel projektu, istotę problemu badawczego, grupę docelową oraz rezultaty projektu. Wśród prelegentów znaleźli się również m.in. Stanisław Drzażdżewski - Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Joanna Madalińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt przyczyni się do znaczącego zwiększenia wiedzy w omawianych obszarach, kreatywną wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie. W ramach projektu opracowany zostanie również pakiet szkoleniowy upowszechniający zebrane wyniki i wspierający osoby na co dzień mające do czynienia z tematem przedwczesnego kończenia nauki (m.in. nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół itp.).

Wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie zostaną udostępnione materiały, wykorzystane podczas konferencji.

 

  • Międzynarodowa konferencja poświęcona zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w Warszawie
    Międzynarodowa konferencja poświęcona zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w Warszawie
  • Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty
    Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty
  • Międzynarodowa konferencja poświęcona zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w Warszawie
    Międzynarodowa konferencja poświęcona zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 18.06.2015
Data modyfikacji 22.10.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry