Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Globalne widzenie świata - konferencja dla nauczycieli z Mazowsza - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Globalne widzenie świata - konferencja dla nauczycieli z Mazowsza

28.05.2015

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu zapraszają na konferencję zatytułowaną „Globalne widzenie świata - przestrzeń- miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju”. Jest to pierwsza z szesnastu regionalnych konferencji organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.

Zaproszenie skierowane jest do  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza. Wydarzenie będzie miało miejsce 9 czerwca 2015r. o godz. 14.30 w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a.

W konferencji swój udział zapowiedzieli między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Polskiej Akcji Humanitarnej.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom idei Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, pokazanie działań Europy skierowanych na walkę z ubóstwem na całym świecie oraz wskazanie możliwości zaangażowania się w pomoc na rzecz rozwoju. Podczas konferencji nauczyciele zapoznają się z projektami w zakresie edukacji globalnej, realizowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Polską Akcję Humanitarną. Będą także uczestniczyli w wykładzie dr Tomasza Witesa z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Galapagos - raj bioróżnorodności”. Więcej na stronie www.radom.mscdn.pl.

Kontekst konferencji:  Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. To wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zaangażowania się i zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków.


Celem ERR 2015 jest między innymi informowanie:
w jaki sposób Unia zwrócona na zewnątrz może przyczynić się do zapewnienia zrównoważenia w skali globalnej;
o globalnych współzależnościach i  rozwoju, który nie sprowadza się tylko do pomocy;
na temat wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć, dotykających kobiety i dziewczęta w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia, miejsc pracy
i systemów opieki zdrowotnej.

Więcej na  stronie projektu.
                                                                    

 

Metryczka

Data publikacji 28.05.2015
Data modyfikacji 10.06.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry