Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkursy NGO - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkursy NGO

26.03.2015

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w szkole i pomocy społecznej, w których mogą startować organizacje pozarządowe omówiono podczas ostatniego spotkania Forum Edukacyjnego (25 marca) w Warszawie.

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił (25 marca) otwarty konkurs ofert w ramach  Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – edycja 2015r., w którym mogą wziąć udział m.in. organizacje pozarządowe. Mogą one także przystąpić do drugiego konkursu realizowanego przez Kuratorium związanego z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

Z przedstawicielami NGO spotkała się m.in. Izabela Siander, pełnomocnik wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie. Podczas Forum Edukacyjnego, obok konkursów realizowanych przez Kuratora Oświaty omówiono także otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego.

Organizacje pozarządowe zapoznały się też ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz rejestracji.

Dotychczas podobne spotkania odbyły się w Ciechanowie, Radomiu Płocku, Siedlcach i Ostrołęce. Wzięli w nich udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Polityki Społecznej MUW.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.03.2015
Data modyfikacji 30.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry