Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podsumowanie akcji „Bezpieczne ferie” - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie akcji „Bezpieczne ferie”

23.02.2015

Głównym tematem posiedzenia (20 lutego) Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem Bezpieczniej”, któremu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, było podsumowanie tegorocznej edycji „Bezpiecznych ferii”.

Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało łącznie ponad tysiąc zaświadczeń dla różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (łącznie na Mazowszu wypoczywało ok. 44,5 tys. osób). Każde zgłoszenie zostało zweryfikowane formalnie, m.in. pod kątem kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu. Dodatkowo miejsca wypoczynku były kontrolowane przez pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie - przeprowadzono kontrole 59 spośród 477 placówek (12,36 %). Sporządzono 14 zaleceń, dotyczących głównie błędnego wypełniania kart uczestników, braku dokumentów potwierdzających niekaralność kierownika i wychowawców czy zbyt dużej liczebności grup wychowawczych.

W ramach Programu „Razem Bezpieczniej” Kuratorium Oświaty w Warszawie organizowało szkolenia i akcje informacyjne dla organizatorów wypoczynku. Ponadto na swojej stronie internetowej zamieściło specjalny poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku „Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.

„Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej informacji na temat działań innych służb dotyczących akcji „Bezpieczne ferie” znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Metryczka

23.02.2015
Data publikacji 23.02.2015
Data modyfikacji 29.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
do góry