Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mała szkoła – problem czy szansa? – seminaria dla samorządowców - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mała szkoła – problem czy szansa? – seminaria dla samorządowców

10.02.2015

W styczniu i lutym br. odbywają się w całej Polsce dwudniowe seminaria skierowane do przedstawicieli samorządów, które mają służyć prezentacji alternatywnych rozwiązań zmierzających do zaniechania likwidacji małych szkół. W warszawskiej edycji spotkania (10-11 lutego) wzięła udział Dorota Sokołowska, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Bieżąca sytuacja demograficzna oraz kondycja finansowa poszczególnych jednostek powoduje konieczność podejmowania istotnych decyzji, których skutki należy przemyśleć i dobrze zaplanować w długofalowej perspektywie. Najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed małymi gminami jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na obniżenie wysokich kosztów utrzymania małych szkół, będących niejednokrotnie centrami życia i integracji społeczności lokalnych.

Podczas seminariów omawiane są następujące zagadnienia:
  • Sytuacja oświaty na terenach wiejskich – problemy, wyzwania.
  • Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na oświatę – narzędzie analizy budżetu i partycypacji.
  • Alternatywne rozwiązania – co zrobić, aby uratować szkołę? – krok po kroku.
  • Przekazanie prowadzenia szkoły (w drodze umowy) osobie prawnej - niebędącej JST lub osobie fizycznej.
  • Prowadzenie działań innowacyjnych przez szkoły. Funkcja wiejskiej szkoły. Szkoła – ośrodkiem uczenia się przez całe życie. Przykłady rozwiązań stosowanych w Polsce i w innych krajach.
  • Rola partycypacji w procesie budowania relacji między JST a mieszkańcami, w kontekście przekazywania szkoły innemu organowi niż JST. Narzędzia partycypacji.
  • Rozwiązania alternatywne do likwidacji szkół – samorządowe przykłady dobrych praktyk (z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich).

Seminaria „Małe szkoły – problem czy szansa?” zostały zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji razem z Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o. w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym - II etap”, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

Metryczka

10.02.2015
Data publikacji 10.02.2015
Data modyfikacji 30.04.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
do góry