Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

23.01.2015

23 stycznia zostało podpisane międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Dokument podpisali Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina oraz Wiceminister Skarbu Rafał Baniak.

Podpisanie porozumienia poprzedziło spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych oraz kuratorzy oświaty, m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Katarzyna Góralska. Zaprezentowano na nim przykłady dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, przygotowane przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: pomorską, kamiennogórską i łódzką.

W podpisanym dokumencie ministrowie zobowiązali się do współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Ich działania mają na celu m.in. upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu.

Współpraca będzie dotyczyła m.in. aktywizowania szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz aktywizowania pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, które może polegać np. na:
  1. udziale w ramach obowiązującego prawa w formułowaniu podstaw programowych dla zawodów;
  2. opracowywaniu dokumentacji programowej we współpracy ze szkołami;
  3. przyjmowaniu uczniów na praktyczną naukę zawodu, w szczególności na praktyki zawodowe;
  4. udziale w ramach obowiązującego prawa w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz tworzeniu zadań egzaminacyjnych;
  5. pomocy uczniom szkół zawodowych w nabywaniu dodatkowych nieobjętych programem szkolnym, a przydatnych w przedsiębiorstwach umiejętności i uprawnień zawodowych;
  6. pomocy nauczycielom ze szkół zawodowych w aktualizowaniu i doskonaleniu ich kompetencji zawodowych;
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska rok szkolny 2014/2015 ogłosiła „Rokiem Szkoły Zawodowców”. W ramach tej inicjatywy podjęto już konkretne działania, których celem jest dalsze podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. Jednym z działań jest poprawa funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

Metryczka

23.01.2015
Data publikacji 23.01.2015
Data modyfikacji 24.07.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
do góry