Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przyjmowanie przez szkoły oryginałów dokumentów dot. naboru do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

08.05.2019

od godz. 12.00 rozpocznie się przyjmowanie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dokumenty będą przyjmowane do dnia 24 lipca do godz. 14.00

Metryczka

Data publikacji 08.05.2019
Data modyfikacji 07.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry