Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zapraszamy do udziału w Mazowieckim Kongresie Zawodowym - 27 marca 2019 r. - Kalendarium -

Nawigacja

Zapraszamy do udziału w Mazowieckim Kongresie Zawodowym - 27 marca 2019 r.

15.03.2019

 
 
                                                                                                            logo MKO
 
 

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,
Pracodawcy, Organy Prowadzące Szkoły,
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Mazowieckim Kongresie Zawodowym organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kongres odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, Plac Politechniki 1 w Warszawie w godzinach  od 10.00 do 14.00.

Celem Kongresu jest upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, pokazanie możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami, popularyzacja szkolnictwa branżowego w województwie, prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe.

Przedsięwzięcie adresowane jest do organów prowadzących szkoły, urzędów pracy, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, izb rzemieślniczych, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego oraz do dyrektorów szkół kształcących w zawodach. Prosimy dyrektorów szkół o udział w Kongresie wraz z przedstawicielem współpracujących ze szkołą pracodawców.

Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat: wyzwań, szans i możliwości dla szkolnictwa branżowego w świetle projektowanych zmian, współpracy dyrektorów szkół z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia branżowego oraz doradztwa zawodowego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Rejestracja uczestników konferencji dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: http://kuratorium.waw.pl/regionalny-kongres-zawodowy-27-03.

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rejestracji upływa w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 14.00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z sekretariatem Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego, tel. 22 551 24 00 wew. 5081

Z wyrazami szacunku,

 

Wojewoda Mazowiecki
/-/
Zdzisław Sipiera

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.03.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry