Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gala wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019

18.02.2019

Informujemy, że uroczyste rozdanie stypendiów MEN odbędzie się 25 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie w Auli szkolnej (parter).

Przypomnijmy, że Minister Edukacji Narodowej zatwierdził listę stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Lista szkół z terenu województwa mazowieckiego, których absolwenci i uczniowie zostali stypendystami znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Każda szkoła została powiadomiona o przyznaniu jej uczniowi lub absolwentowi stypendium, przekazując tę informację rodzicom.

Serdecznie zapraszamy stypendystów na Galę!

Metryczka

Data publikacji 18.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Pieńkowski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry