Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe” - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

20.04.2018

Konferencja na temat dostosowania systemu kształcenia zawodowego do nowoczesnej gospodarki to kolejne przedsięwzięcie, organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach działań promujących współpracę szkół z pracodawcami. Spotkanie odbyło się 19 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

- Spotykamy się z pracodawcami, wspieramy inicjatywy szkół, współpracujemy z wyższymi uczelniami. Chcemy na konkretnych przykładach pokazać korzyści wynikające z bliskiej współpracy pracodawców ze szkołami – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W styczniu tego roku Mateusz Morawiecki - Premier RP i Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, skierowali do pracodawców wspólny list zachęcający do współpracy w kształtowaniu, wspieraniu i promocji szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbywają się systematycznie robocze spotkania z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa. Przykładem bezpośredniej współpracy pracodawca - szkoła jest ufundowanie przez PGE Energia Odnawialna SA nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Inne formy współpracy przedsiębiorców ze szkołami, to m.in.: doposażanie specjalistycznych pracowni przez firmy; tworzenie klas patronackich kształcących uczniów, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracodawcy; wizyty studyjne w firmach, których działalność biznesowa zbieżna jest z profilem szkoły.

Podczas konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”, w której wzięło udział ponad 180 osób z całej Polski, o swoich dobrych praktykach w zakresie współpracy ze szkołami opowiedzieli przedstawiciele: PGNiG TERMIKA SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wśród gości obecni byli m.in.: Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jadwiga Mariola Szczypiń - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Piotr Stankiewicz - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych oraz dr Paweł Poszytek - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy dyskutowali nad dostosowaniem systemu kształcenia zawodowego do nowoczesnej gospodarki oraz formami współpracy między przedsiębiorstwami a szkołami. W spotkaniu wzięli udział: członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, kuratorzy oświaty,  przedstawiciele biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych oraz instytutów badawczych, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach oraz kierownicy szkolenia praktycznego.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym była TVP 3 Warszawa. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
 • Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”
  Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Metryczka

Data publikacji 20.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry