Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

09.03.2018

Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty i ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisali umowę (8 marca) dotyczącą współpracy w zakresie doradztwa zawodowego.


Celem porozumienia jest dbałość o jakość kształcenia, a także realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych w realizacji idei współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Strony zadeklarowały współpracę na zasadzie równości i partnerstwa z uwagi na cel aktywnego działania na rzecz rozwoju naukowego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez inicjowanie przedsięwzięć, obejmujących wdrożenie innowacji w oparciu o potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu.

Współpraca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie polegać m.in. na wspieraniu szkół w realizacji zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  • Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 09.03.2018
Data modyfikacji 09.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Nadrowska-Rogala
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Nadrowska-Rogala
do góry